"Gör något kul av 3 Afrikanska hudar med tillhörande svansar!"

(klicka på bilden för förstoring och gå vidare med piltangenten)

Detta var ett mycket spännande projekt. Kunden har själv jagat i Afrika, hudarna har sedan hanterats i flera månader, innan de kunnat importeras till Sverige. Det blev många ritningar och förslag på vad vi skulle göra för att få ut mest av dessa fantastiska hudar. Vi bestämde oss för att tillverka en pall där de tre hudarna skulle få var sin tredjedel av pallen, svansen till varje djur skulle sitta medsols efter varje hud. Nu blev det spännande, det gällde att hålla rätt på vilken svans som tillhörde vilken hud och inte minst att inte klippa fel. Jag tänkte ju inte åka till Afrika och jaga rätt på en ny hud.